Vol 1, No 1

July 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijphs.v1i1

Table of Contents

Papa Gallo Sow, V. Vinekar
PDF
11-18
Anita Madhav Raut, A.N. Suryakar, Dilip Mhaisekar
PDF
7-10
I Ketut Wijaya
PDF
19-24
Vivian N, Nathaniel Oye
PDF
25-36
Raj Kumar Thapa, Bishrawa Bhandari, Kapil Adhikari, Pramila Katila, Prativa Baral, Gulam Muhammad Khan
PDF
1-6